Maandelijks archief: februari 2013

Wereldwijde onrust van 2012 tot 2015

In een vorige post (Dollar en euro, twee munten in paniek) bespraken we de ontwrichtende invloed van het Uranus-Pluto-vierkant op de euro en de dollar. Voor dit artikel heeft FACts uitgezocht wat de mondiale invloed is van het Uranus-Pluto-vierkant en welke landen het hardst worden geraakt én de volgorde waarin ze worden geraakt.

Deze twee dynamische, ontwrichtende planeten vormen tussen 2012 en 2015 maar liefst zeven keer een vierkant. De planeet Uranus staat onder meer voor plotselinge verandering, innovatie, revolutie, chaos, gelijkwaardigheid, onafhankelijkheid, idealen, technologie. Pluto symboliseert transformatie, hervorming, macht, dwang, afrekeningen, ontworteling, omverwerping, banken, speculatie, schulden en belastingen. Duidelijk werd dat het Uranus-Pluto-vierkant een enorme impact heeft op het koersverloop en de waarde van beide wereldmunten. Wat kunnen we verder verwachten van deze disharmonieuze ontmoeting tussen Uranus en Pluto?

 • Een escalerende schuldencrisis van zowel overheidschulden als private schulden
 • Banken crises (er volgen er nog meer)
 • Valuta crises
 • Meer extreme weerspatronen als gevolg van menselijk handelen, klimaatverandering
 • Strijd tegen onrecht, massaprotesten
 • Omverwerping dictatoriale regimes
 • Versnelling ontwikkeling communicatie technologie maar ook een backlash i.v.m. grootscheepse privacy schendingen

Het Uranus-Pluto vierkant van 2012 – 2015 heeft een verband met de conjunctie tussen Uranus en Pluto in het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw. Je kunt zeggen dat we tussen 2012 en 2015 de storm oogsten die gezaaid is in de jaren zestig! De financiële rekening die wordt gepresenteerd is een gevolg van beleid dat toen al is ingezet. Voor veel westerse landen betekent dit bijvoorbeeld dat de verzorgingsstaat die is opgebouwd in de jaren zestig onder enorme druk komt te staan vanwege oplopende staatsschulden. Daardoor kunnen de verplichtingen aan burgers die in die tijd zijn aangegaan, niet worden nagekomen. Pensioenfondsen, banken en hedgefunds worden afgerekend op speculatieve acties die zijn ingenomen in de jaren voor het Uranus-Plutovierkant. En dat is precies wat we nu zien gebeuren.

In 2012 hebben Uranus en Pluto al twee keer een exact vierkant gemaakt. Tussen 2013 en 2015 maken deze twee planeten nog vijf keer een exact vierkant op de onderstaande data:

20 mei 2013 – (11 graden Ram/Steenbok)

1 november 2013 – (9 graden Ram/Steenbok)

21 april 2014 – (13 graden Ram/Steenbok)

15 december 2014 – (12 graden Ram/Steenbok)

17 maart 2015 – (15 graden Ram/Steenbok)

Landen met een belangrijk punt in hun ‘geboortehoroscoop’ in de zone 8 tot 15 graden van de hoofdtekens (Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok) zijn extra kwetsbaar voor de ontwrichtende invloed van het Uranus-Pluto-vierkant. Het schokkende is dat 14 van de 15 grootste economieën van de wereld (dat zijn de landen met een Bruto Nationaal Product (BNP) groter dan één biljoen US$) worden geraakt door het Uranus-Pluto-vierkant. Dit aspect maakt contact met de Zon of Venus of de Noordelijke Maansknoop in de horoscoop van deze landen. De planeet Venus staat voor de financiën en harmonie van een land, de Zon staat voor leiderschap, identiteit, (economische) kracht en vitaliteit en de Noordelijke Maansknoop symbool voor de ontwikkeling en lotsbestemming van een land.

Grootste economieën in 2011:

 1. USA (14,991)                        Zon                   11 Kreeft
 2. China (7,204)                      Zon                   08 Weegschaal
 3. Japan (5,870)                      Venus              09 Ram
 4. Duitsland (3,640)               Zon                   09 Weegschaal
 5. Frankrijk  (2,776)               Zon                   13 Weegschaal
 6. Brazilië   (2,477)                  Zon                   13 Weegschaal
 7. VK (2.429)                             Zon                   11  Steenbok, NMK* 14 Ram
 8. Italië (2,196)                         Venus               10 Kreeft
 9. India (1,898)                        NMK*              11 Ram
 10. Rusland (1,858)                  NMK*              10 Steenbok
 11. Canada (1,737)                    Zon                   09 Kreeft
 12. Australië (1,515)                  Venus               11 Kreeft
 13. Spanje (1,478)                      Venus               14 Weegschaal
 14. Mexico (1,155)                      –
 15. Zuid-Korea (1,116)              Venus                08 Kreeft

*NMK=Noordelijke Maansknoop, tussen (haakjes) het BNP in miljard dollar.

Uit de bovenstaande lijst blijkt dat ALLE grote economieën, uitgezonderd Mexico, hard worden geraakt door het Uranus-Pluto op Zon, Venus of Noordermaansknoop.
Landen die geraakt worden op de Zon zoals de US, China, Duitsland, Frankrijk en Brazilië krijgen te maken met regeringscrises, falend leiderschap en een ondermijning van de (economische) vitaliteit. Wordt Venus geraakt zoals bij  Japan, Zuid Korea, Italië en Spanje, dan loopt het financieel systeem van een land gevaar en worden er grote financiële verliezen geleden in o.a. de bankensector.
Een hard aspect van het Uranus-Pluto-vierkant op de Noordelijke Maansknoop van een land voorspelt grote turbulentie en een radicale koerswijzigingen vanwege spanningen opgebouwd in de maatschappij; dit zou in Rusland en India kunnen gebeuren. Het Verenigd Koninkrijk wordt zelfs twee keer geraakt namelijk op de Zon en de Noordelijke Maansknoop. Het VK staat voor een turbulente periode met een economische crisis, falend leiderschap met als resultaat een belangrijke koerswijzing van het land.

Ook Nederland wordt keihard geraakt door het Uranus-Pluto-vierkant. Venus staat 14 graden Ram én de Noordelijke Maansknoop 10 graden Kreeft. Dit belooft zeer turbulente tijden voor Nederland op financieel gebied, nog meer slecht nieuws uit de bankensector en een door omstandigheden gedwongen heroriëntatie van de positie die Nederland inneemt in de wereld. En dan te bedenken dat Kreeft gaat over huizen, thuis en de thuisbasis, dan wordt duidelijk dat ook de huizenmarkt een belangrijke rol speelt in de crisis. Andere kleinere Europese economieën die worden geraakt zijn buurland België op de Zon (11 graden Weegschaal) en Tsjechië op de Zon (11 graden Steenbok).

Opvallende conclusies uit ons onderzoek:

 • Alle landen met een economie (BNP) groter dan 1 biljoen US$, uitgezonderd Mexico, worden geraakt door het Uranus/ Pluto vierkant op de Zon, Venus en/of Noordermaansknoop.
 • Alle grote landen binnen de Eurozone, inclusief Nederland en België, worden geraakt. door Uranus-Pluto. Nederland zelfs dubbel: Venus en de Noordelijke maansknoop.
 • De Scandinavische landen, Polen én Zwitserland, allen buiten de Eurozone, ontspringen de dans en worden NIET geraakt door het ontwrichtende UranusPluto-vierkant.
 • Alle grote economieën van Azië worden geraakt door Uranus-Pluto. Japan, Zuid Korea en Indonesië (Venus 15 graden Kreeft) krijgen te maken met financiële crises. China met economische tegenslag en een crisis in het leiderschap. Turbulentie in India veroorzaken grote maatschappelijke veranderingen.
 • De grote economieën van Zuid Amerika worden geraakt. Argentinië raakt (alweer) in een financiële crisis (Venus 11 graden Kreeft) en Brazilië en Venezuela (Zon 13 graden Kreeft) krijgen te maken met economische tegenspoed en regeringscrises.
 • De olieproducerende landen rond de Perzische Golf worden geen van allen geraakt.
 • Grote economieën van Afrika, zoals Zuid-Afrika en Nigeria, worden niet geraakt.
 • Er is een domino-effect: de landen met een planeet of Maanksnoop op 8 graden worden eerder geraakt dan die op 9 graden et cetera. We zullen mogelijk  zelfs zien dat de eerste landen al weer een licht herstel doormaken (Japan, Duitsland, Canada en China) als andere landen nog onderweg zijn naar hun dieptepunt (Nederland, Spanje, Frankrijk, Brazilië). Let ook op Italië momenteel!
Advertentie

Een astrologische analyse van het SNS debacle

SNS is voortgekomen uit de spaarbankenwereld. Veel spaarbanken werden in de eerste helft van de negentiende eeuw gesticht uit sociale, en veel minder uit commerciële, overwegingen, zoals de Nutsspaarbank waar de SNS ook uit voortgekomen is. Na de oorlog leiden fusies tussen kleinere spaarbanken tot een aantal grotere regionale banken, die vervolgens in 1987 samengingen in SNS: de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken. Bij die gelegenheid werd een Stichting Beheer opgericht die als doel had het sparen te bevorderen door deel te nemen in het kapitaal van SNS en ook als doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. Het blijft jarenlang een gewone consumentenbank. Maar in 2006 gaat de bank naar de beurs en haalt 1.5 miljard euro op waarvan ze Bouwfonds Property Finance kopen van ABN AMRO. Op het hoogtepunt van de vastgoedbubbel, stapt de bank in risicovol vastgoed zoals golfresorts et cetera in Spanje. Als SNS het vastgoed wil afstoten zijn er geen kopers. Na veel crisisberaad is het resultaat dat SNS op 1 februari jongstleden is genationaliseerd. Er zat niets anders op: een faillissement van het consumentendeel was anders onafwendbaar geweest. Een blik op de geboortehoroscoop van de SNS Bank (inschrijfdatum bij KvK: 25 mei 1987 te Utrecht) leert het volgende:

Noordelijke Maansknoop op 10° Ram vierkant  Zwarte Maan op 13° Kreeft
De Noordelijke Maansknoop en de Zwarte maan bevinden zich beide in de zone tussen 8° en 15° graden van de hoofdtekens (Ram, Kreeft, Weegschaak & Steenbok) Dat is de zone waar we in eerdere posts ook al over berichten, de zone die sterk wordt geraakt door de transit van het Pluto-Uranus-vierkant. De plek waar de crisis aangrijpt. EN waar Uranus en Pluto de komende twee jaren staan.
De Noordelijke Maansknoop geeft je levensbestemming aan. In het geval van de SNS gaat dat in Ram, over op je eigen kracht overleven, je eigen kracht leren kennen, niet langer afhankelijk zijn.  Ram staat ook voor risico’s durven nemen: wie niet waagt wie niet wint!
In het geval van de kleine SNS bank heeft het management heel stoer (Ram) te grote risico’s genomen en zijn er door de catastrofale invloed Uranus-Pluto-vierkant op de Noordelijke Maansknoop NIET mee weggekomen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Er zijn vele factoren in de geboortehoroscoop van SNS die daar aanwijzingen voor geven.
Een belangrijke aanwijzing is de Zwarte Maan op 13 graden Kreeft. De Zwarte Maan is een punt in de horoscoop waar je kracht ligt maar die je, als je je niet genoeg bewust bent van je identiteit, volkomen negeert. De zwarte Maan in Kreeft geeft aan dat de werkelijke kracht van de SNS bank bij het volk ligt. SNS had zich moeten ontwikkelen als betrouwbare spaarbank voor de kleine spaarders. Maar door hoogmoed bij het management is die taak vergeten en heeft de bank zich overmoedig op het terrein van (internationale) vastgoedspeculatie begeven.
De Zwarte Maan vierkant de Noordelijke Maansknoop geeft deze discrepantie aan, tussen het handelen van het management en de werkelijke identiteit van de SNS Bank. Het management wilde “overleven” door SNS te transformeren van kleine bank naar een grote speler. En juist dát is de reden geworden waarom de SNS NIET overleefde en is genationaliseerd door de overheid.
SNS Bank is teruggevallen op zijn Zuidelijke Maansknoop in de Weegschaal en in overheidshanden gekomen.

Venus/Maan oppositie Pluto driehoek Neptunus 
Venus (bezittingen) en Maan (huizen) oppositie Pluto (vreemd kapitaal) en Neptunus (illusies) kunnen een gevaarlijk spelletje spelen als ze, zoals in de geboortehoroscoop van SNS het geval is, samen een grote figuur maken. Het kan er allemaal fantastisch uitzien, maar uiteindelijk is Pluto destructief en is Neptunus goedgelovig en dan zijn dit erg kostbare aspecten. En dat hebben we gezien. De Maan erbij laat zien waarom het drama zich afspeelde op de vastgoedmarkt.
Een klein positief puntje… Pluto transiteerde op dat moment DRIEHOEK de Venus van de SNS, dat wijst erop dat een sanering kan slagen, mits in alle eerlijkheid wordt gekeken naar wat er aan de hand is.

Saturnus driehoek Jupiter oppositie Chiron/Mercurius
Dit is een samenstand met een Januskop. Door de oppositie tussen Saturnus en Chiron is er sprake van een ‘heartbreak’: er is iets dat vreselijk misgaat, iets noodlottigs. Dat het de SNS Bank niet goed zou vergaan, viel dus te voorzien. Maar, de driehoek Jupiter Saturnus heeft de vreemde neiging om een persoon of organisatie heel erg hoog te laten vliegen en dan ten val te brengen of… heel erg diep te laten vallen en dan op het laatste moment toch te redden. Dat werkt zo omdat de krachten van Jupiter en Saturnus niet goed te verenigen zijn. De een werkt door optimisme en expansie, de ander door controle en voorzichtigheid. Je krijgt dan een soort jojo-effect. Vandaar dat het nooit echt goed gaat, maar ook net niet mis. En dat is wat we hebben gezien.

Wat staat het genationaliseerde SNS te wachten?
Voor een volledig beeld van het nu en van de toekomst van de SNS moeten we ook kijken naar de datum van de nationalisatie, de transits en vooral de progressies.
Allereerst een saillant detail: op 1 februari transiteerde Jupiter (de reddende engel) over de Zon van de SNS.
De Maan (vastgoed, huizen) maakt progressief een driehoek met Saturnus (controle, bezuinigen!). Dat is een positief aspect, dat weliswaar lastig is, je moet je rommel opruimen, je verliezen nemen en zorgen dat je de broekriem aanhaalt, maar SNS kan er sterker en gezonder uit tevoorschijn komen. De progressieve Zon is net voorbij een oppositie met Uranus. Dat betekent dat aan een periode van chaos en spanning een einde is gekomen. (een periode die zes tot acht jaar heeft geduurd en die in 2009-2010 op zijn hoogtepunt was). Ook is een einde gekomen aan een sextiel tussen de Zon en Jupiter, wat een soort grootheidswaanzin en overoptimisme teweeg kan hebben gebracht.
Over twee jaar gaat de progressieve Zon naar het teken Kreeft, terug naar de ‘thuisbasis’. Dat betekent dat de SNS zich zou kunnen ontpoppen als een betrouwbare bank  die terug gaat naar zijn roots, het kleine denken, voor de kleine spaarder.
Op de termijn van vier jaar maakt Venus progressief een aspect met Vesta, wat ook een grotere stabiliteit en zekerheid belooft, ten aanzien van de bezittingen van de SNS Bank. Maar het belangrijkste nieuws is dat de progressieve Maan over vijf jaar conjunct de progressieve Zon staat. De kans is dan zeer groot dat in 2018 de bank weer zelfstandig wordt en zijn werkelijke taak als onafhankelijke bank voor ‘het volk’ gaat vervullen.

 

Oprichtingshoroscoop SNS

Oprichtingshoroscoop SNS

SNSProg1Feb

Progressieve horoscoop SNS 1 feb 2013