Site-archief

Palestina en 21 december 2012

Wanneer wordt een land geboren? Die vraag dringt zich op nu we willen kijken naar de horoscoop van Palestina. Is dat het moment dat Palestina zelf zijn onafhankelijkheid uitriep? Was dat in Algiers op 15 november 1988 om 0:40 CET? Of toen de VN op 29 november jongstleden kozen om Palestina te erkennen als zelfstandige staat? Dat zijn astrologische dilemma’s. Gevoelsmatig neigen we naar 1988. Maar beide momenten kunnen belangrijk zijn. Daarom een interpretatie van de ‘geboortehoroscoop’ en van het moment van de erkenning.

 

Uitroepen van de Palestijnse Staat op 15 november 1988 om 0:40 CET in Algiers

Wat opvalt in deze horoscoop van Palestina is dat het de Noordelijke Maansknoop in het zevende huis heeft staan, net als aartsvijand Israël. Het Palestijnse volk zal uiteindelijk net als de Israëliërs begrip moeten gaan opbrengen voor de ander. Voorlopig zitten ze de komende jaren in de strijdmodus van de Zuidelijke Maansknoop in het eerste huis en daar komen ze voorlopig niet uit. Met de Zuidelijke Maanknoop in het eerste huis (in het teken Maagd) blijf je focussen op je eigen gelijk en zie je niet het standpunt van de ander.  Lilith in de Weegschaal versterkt voorlopig deze reactie. Dat is gezien de tragische historie van het Palestijnse volk begrijpelijk maar daarmee komt een eigen staat niet dichterbij. De oplossing voor de Palestijnen is om het ‘veilige’ eigen gelijk op te geven en de tegenstander Israël tegemoet te treden.

Tijdens het uitroepen van de Palestijnse staat stond Chiron oppositie Neptunus. Dat betekent dat er een pijnlijke illusie is gecreëerd. Dat is een belangrijke aanwijzing dat de Palestijnse staat niet gerealiseerd zal worden in de vorm die de Palestijnen toen voor ogen stond.

Juno conjunct de ascendant maakt het Palestijnse volk vatbaar voor illusies en geloften die niet zullen worden waargemaakt. Het is mooi om een staat uit te roepen maar wat heb je eraan als die in praktijk niet blijkt te bestaan?

Jupiter staat in het tiende huis. Dat is een gelukkige stand, die doet geloven in een ideaal, en die buitenlandse ambities geeft, maar Jupiter staat ook vierkant Juno. Nog een aanwijzing dat de mooie ambities op een illusie stoelen. Deze oprichtingdatum is dus niet gunstig gekozen.

De Noordelijke Maansknoop staat in Vissen, wat inhoudt dat je in dit leven werkt aan het ‘oplossen’ van jezelf, dat je offers wilt leren brengen en je spirituele en empatische kant moet ontwikkelen, een verbinding met een hogere alwetende en liefhebbende energie. Maar als je jezelf verliest in de details en in het geneuzel van Maagd, kom je geen stap verder. Dan kun je letterlijk uit elkaar vallen: dit zien we misschien met de  greep naar de macht door de religieus radicale Hamasbeweging op de Gazastrook en de daaropvolgende afsplitsing van de Palestijnen op de West Bank.

Als we naar de progressies van de Palestijnse geboortehoroscoop kijken, zien we dat Mars exact vierkant Neptunus staat, wat inhoudt dat de Palestijnen ernstig zijn verzwakt en niet veel vechtkracht hebben. Chiron is in de progressies onderweg naar een oppositie met Saturnus. Dat is een heartbreak aspect, waarbij je een groot verlies kunt leiden.

 

Let op: in de geboortehoroscoop van Palestina bevindt zich ook een ruime YOD (wat orbs betreft) tussen Saturnus, Pluto en Jupiter. Jupiter staat in Tweelingen, Saturnus in Steenbok en Pluto in Schorpioen. Deze ‘finger of God’ verbindt de structurerende kracht van Saturnus, met de revolutionaire en transformerende energie van Pluto en de geloofskracht van Jupiter. Het bijzondere is dat deze Yod op de ‘beruchte’ datum 21 december 2012 opnieuw voorbij komt!  Maar dan met Saturnus in Schorpioen en Pluto in Steenbok. Met zeer exacte orbs.

Je zou kunnen zeggen dat dingen die tijdens de vorige YOD tot stand zijn gebracht, nu worden afgerond of in een nieuw perspectief vorm krijgen. We zijn niet per se negatief over deze YOD. Het is de figuur die ook aan de hemel stond toen de Berlijnse Muur viel en het IJzeren Gordijn langzaam werd open geschoven.

In Israël bevindt zich ook een muur, in Jerusalem, tussen het Palestijnse en het Joodse deel van de stad. En beide muren waren in feite een erfenis van de Tweede Wereldoorlog.

Misschien kan deze bijzondere YOD toch een doorbraak tot stand brengen. Dan komt er misschien een nieuwe ‘geboortehoroscoop’ van Palestina die hopelijk een positiever karakter heeft.

 

Moment van erkenning van Palestina 18.40 uur op 29 november 2012 te New York.

Op dat moment is het teken Kreeft rijzende. Het teken dat gaat over het vormen van een veilige thuisbasis, het ‘moederland’. Dat is dus naar buiten toe wat geprojecteerd wordt, de kwestie waar het over gaat. Betekent dit dat vrede en harmonie in het Midden Oosten dichterbij komen? De heerser van de Ascendant, de Maan, staat in het twaalfde huis in Tweelingen. Dat betekent dat er geheime motieven zijn of dat er nog steeds sprake is van afzondering, uitsluiting, ballingschap. Geen veelbelovend begin.

Verder bevat de horoscoop een vierkant tussen de Zon en Chiron. Dit is een aspect dat gaat over de verwonde identiteit, waardoor overcompensatie als strategie kan worden gekozen. Dus heel hard schreeuwen, maar daaronder erg bang of onzeker zijn.

Het slechtste nieuws van deze horoscoop: Mars staat conjunct Pluto op het zevende huis. Dat is alles behalve een vreedzame stand. Palestina krijgt te maken met een tegenstander die machtiger is dan zijzelf en die weliswaar een obsessie wordt, maar waar ze het niet van kan winnen, wat ze ook doet. Bovendien zal Palestina heel erg veel los moeten laten, moeten opgeven. Ze bijt zich echter vast in de strijd. Een beetje hoop kan er worden geput uit het sextiel van Venus en Saturnus met Mars en Pluto. Dat kan ervoor zorgen dat er uiteindelijk een oplossing komt, maar niet nadat Palestina heel veel heeft ingeleverd en nadat de strijd nog enorm oplaait. Die oplossing houdt een soort ‘zakelijke’ (Saturnus) overeenkomst in en een stevige reorganisatie. Mogelijk met een tijdelijk karakter.

De Noordelijke Maansknoop van deze horoscoop staat in Schorpioen. Dat wil zeggen dat ze een situatie van relatieve rust en vrede (Stier) achter zich laat om te kiezen voor een ervaring waarin op leven en dood wordt gestreden, een alles of niets situatie, traumatische ervaringen. Maar ook een complete transformatie waarin ze leert om zich werkelijk ‘intiem’ te verbinden met de ander, mogelijk is dat Israël. Deze Noordelijke Maansknoop houdt ook in dat je bezittingen moet loslaten. Mensen met deze stand maken vaak een faillissement door, waarna ze pas echt tot bloei komen en ineens veel macht en rijkdom vergaren. Deze stand kan erop wijzen dat Palestina zich verbeten vastbijt in de strijd en niet meer mee zal gaan in halve oplossingen. Alles of niets. Daaruit kan ze transformeren, maar dat is beslist een zwaar en moeilijk proces dat heel veel kost.

De sleutel om verder te komen ligt besloten in Lilith. Die staat in Tweelingen. Dat betekent enorme beproevingen maar ook een hogere begaafdheid als het aankomt op communicatie. Jupiter staat in het Lilith-kanaal, wat wijst op de communicatie met andere landen, het buitenland. De verbinding met andere landen zal ongetwijfeld een grote rol spelen. Maar in het negende huis (BUITENLAND) staan ook Chiron (de pijnplek) en Neptunus (de illusie). Dat wil zeggen dat Palestina teveel verwacht van andere landen en pijn gedaan zal worden door andere landen.

Conclusie: De Palestijnse horoscopen laten beslist niet zien dat de vrede in zicht is. Hoe dit te rijmen valt met Israël als voortrekker van de vrede (zie eerdere blog over Israël) is niet te begrijpen, maar we geven er de voorkeur aan de astrologische standen te laten voor wat ze zijn. Misschien volgt er een oorlog waarbij Israël de Hamas vernietigt, maar waarbij Israël een royaal gebaar maakt naar de overige Palestijnen waardoor er toch vrede komt en een veilige plek voor de Palestijnen. Vaak blijkt dat de werkelijkheid een bijzondere manier heeft om planeetstanden waar te maken. Toen we voorspelden dat Rutte een rampzalige uitslag wachtte bij de verkiezingen, hebben wij ons stevig op het hoofd gekrabd. En toen hij de verkiezingen won, waren we bijna van ons astrologische geloof gevallen. Maar nog geen maand later bleek de voorspelling op een verrassende manier toch te kloppen, toen Rutte de steun van zijn achterban verloor. Daarom is het zaak om altijd je eigen oordeel op te schorten en de planeten te nemen voor wat ze zijn. Dat is de enige manier om astrologie op een hoger plan te tillen.

 

 

Palestina1988Yod

Yod tijdens uitroepen Palestijnse Staat in 1988

21decemberYOD

YOD op 21 december 2012

Palestina2012

Horoscoop van moment dat VN Palestijnse Staat erkende

Advertentie

Shalom Israel?

Een van onze lezers kwam met de vraag te kijken naar de situatie rond Israel. Laten we voorop stellen dat de vraagstukken in het Midden-Oosten uiterst complex zijn en dagelijks aan complexiteit lijken toe te nemen. Het kan daarom niet compleet zijn om naar de horoscoop van Israel alleen te kijken. Toch is het een eerste stap die ons inzicht kan geven in het lot van Israel. Misschien is een vervolgstap een blik op de horoscoop van de Palestijnse Staat die deze week erkenning heeft gekregen van de VN (Dat zou je als een geboortemoment kunnen zien van de Palestijnse staat).

Volgens de geschiedenisboeken roept het Joods Agentschap op 14 mei 1948 de staat Israel uit. Dit zou hebben plaatsgevonden om ongeveer vier uur in de namiddag (bron: http://www.historama.com). Daarmee is Israel een Weegschaal ascendant met het tiende huis in Leeuw daarin Maan conjunct MC en Pluto conjunct Saturnus. Door de samenstand van Pluto, Maan en Saturnus in het tiende huis, ontstaat een land dat een reputatie heeft van oorlogszuchtig, controlerend, machtsbelust en manipulatief. Bovendien zorgt de Maan voor emotionele reacties.

Chiron in Schorpioen in het tweede huis oppositie de Zon in het achtste huis zorgt voor een diep verwonde identiteit en zware trauma’s uit het verleden. Daardoor is het gevoel van eigenwaarde sterk ondermijnd, ook al wordt dit naar buiten toe niet getoond. Vanuit die onzekerheid ontstaat een behoefte aan macht en dominantie en een genadeloos egoïsme. Weegschaal ascendant zorgt er echter voor dat Israel een pokerface heeft en zich op een diplomatieke manier opstelt, wat echter een façade is. Verder is het ontstaan van Israël gebaseerd op een mythe en een mooie droom (terugkeer naar het beloofde land): Chiron driehoek Juno.

Maar zoals alles met Juno is de werkelijkheid weerbarstiger en is de mooie droom van het zionisme ook een nachtmerrie gebleken. Een pijnlijke illusie. Mercurius driehoek Neptunus versterkt het idee dat Israël is gebouwd op dromen en idealen die niet stoelen op de realiteit. Mercurius sextiel Pluto wijst er bovendien op dat Israel sterk begaafd is als het aankomt op het manipuleren van de communicatiestromen, waardoor ze altijd de publieke opinie heeft kunnen bespelen.

Op het vierde huis bevindt zich het teken Steenbok. Dat belooft geen goede thuisbasis. Die is principieel onveilig en moet met veel controle en discipline tot stand komen. De heerser van Steenbok is Saturnus en die staat in het tiende huis, conjunct Pluto. Dat is een uiterst destructieve samenstand die een soort negatieve spiraal beloofd en manipulatie met de macht. Je zou het letterlijk een ‘koude oorlog’ kunnen noemen en vernietiging van de basis. Maar… in de progressies wordt dit aspect steeds wijder en neemt aan kracht af! Je kunt daarom zeggen dat de grootste strijd om de veiligheid gestreden is en dat Israel zelfs naar een leidinggevende rol kan toegroeien.

De Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen in het Eerste huis, wijst er wederom op dat Israel zijn wortels heeft in zware trauma’s, onnoemelijk leed, de strijd van leven op dood, moeten zien te overleven in de meest barre omstandigheden. En dat ook kunnen! Israel is daardoor een getraumatiseerde overlever geworden. Er hoeft maar iets te gebeuren of Israel valt terug in gedrag dat daarbij hoort: vechten en zich aangevallen voelen. De diepste wens van Israëls ziel is echter rust. Vrede en harmonie vinden en oprecht delen met de ander. Het is onvermijdelijk dat dit er ook gaat komen, hoe lang de weg er naartoe ook mag zijn. Israel heeft Lilith in Waterman. Daardoor doorziet het feilloos de groepsstructuren en heeft het zelf te maken gehad met wat het is om het buitenbeentje te zijn. Om er niet bij te horen.

Door haar uitzonderingspositie kan ze juist een enorm belangrijke bijdrage leveren aan de groepsprocessen in het Midden-Oosten, maar daarvoor moet Israel wel een stuk van haar ego opgeven. Hoe langer Israel bestaat en hoe volwassener ze wordt, hoe groter de kans hierop. Progressief heeft Israël Neptunus op MC oppositie Juno. De staat Israël heeft geen reëel beeld van zijn positie in wereld en van de eigen basis. Overschatting van de positie in de wereld en een te optimistisch beeld van het eigen kunnen. Pluto heeft de afgelopen jaren oppositie met Venus van Israel gestaan. Dan is er wel de obsessie met vrede, maar er is iets dat de definitieve stap in de weg staat. Een soort blinde vlek voor Israëls eigen functioneren.

Maar deze oppositie neemt de komende jaren af in kracht zodat er ruimte komt om stappen in de richt van een oplossing van het Midden Oosten probleem te zetten. Het komende jaar wordt er een Pluto inconjunct Pluto actief. Dat betekent dat Israel een volgende stap richting volwassenheid zal moeten zetten. Dat gaat onder invloed van Pluto nooit zonder slag of stoot. Bovendien heeft het inconjunct een karmische lading, waardoor fouten uit het verleden rechtgezet moeten worden. Vandaar dat er nu weer wordt gevochten en misschien ook vandaar de erkenning van de Palestijnse Staat door de VN. Israel kan een groot gevoel van onmacht ervaren, maar uiteindelijk kan deze crisis tot een loutering voeren, waardoor de zielsmissie van Israel (vrede en harmonie in eerlijk delen met haar partners of tegenstanders) dichterbij komt. Dan zal ook de weg naar Lilith opengaan: het doorzien van groepsstructuren, waardoor Israel zelfs het voortouw zou kunnen nemen voor vrede in het Midden-Oosten of zelfs een economische unie van landen in het Midden-Oosten.

De komende jaren wordt het vierkant tussen Pluto en Chiron in de progressies steeds sterker. Dat betekent dat je al je obsessies en behoefte aan controle zult moeten opgeven en moet leren in volledige openheid en eerlijkheid te leven. Je zult naar binnen moeten gaan en zelfonderzoek moeten plegen. De trauma’s uit het verleden moeten worden geheeld. Vaak gaat daar een heftige confrontatie aan vooraf, maar dan komt de vrede van binnenuit en niet door controle van wat buiten je is. Wederom zien we hierin een aanwijzing dat Israel een catharsis kan doormaken en vredestichter kan worden.

Maar wat overeind blijft: Noordelijke Maansknoop in 7e huis zegt dat Israël een goede verstandhouding met zijn tegenstanders moet vinden, dat is het diepste verlangen en de hoogste opdracht, al heeft Israel de neiging keer op keer in conflict te raken. Een goed verstandhouding met zijn tegenstanders is onontbeerlijk voor het voortbestaan van Israel als staat. Venus staat progressief bovendien op de descendant van Israel wat ook de behoefte aan vrede vergroot. Maar of Israel daar meteen al gelukkig mee is? Saturnus transiteert door het eerste huis de komende twee jaar. Dat voorspelt een moeilijke tijd zowel economisch als militair (een hardere opstelling naar de buitenwereld). Het loopt letterlijk tegen zijn grenzen aan of loopt tegen nieuwe grenzen op(!).

Toch is het geen desastreus aspect, Israel kan er sterker uit komen. En nog een lichtpuntje: Israël heeft geen last van het vierkant tussen Uranus en Pluto dat de halve wereldeconomie in zij greep houdt (de landen met planeten op 6 -14 graden van de hoofdtekens). Israël zal daarom redelijk ongeschonden door de financiële crises heenkomen! Conclusie: er kan wel degelijk vrede komen. Israel moet daarvoor wel de hand in eigen boezem steken en zal misschien even moeten slikken bij ‘nieuwe grenzen’. Maar als het de stap maakt naar een volwassener opstelling, kan Israel het voortouw nemen in het Midden-Oosten en haar buurlanden leren hoe een democratie eruit ziet, want dat is de gave van Lilith in Waterman die Israel heeft!

Israel